Skip to main content

Muntatzaile Prestatzailea / Prep-Assembler

24 April, 2023

MISIOA:

Muntatzeko, aplikatzeko eta Danobaten eta bezeroaren etxean zerbitzua emateko prozesuaren arduradun operatiboa da, prozesuaren sekuentziari eta estandarrei jarraituz, segurtasunari, ergonomiari, kalitateari, kostuari eta epeari dagokienez.

 

ZEREGINAK:

 • Danobaten eta bezeroaren etxean makina martxan jartzeaz arduratzea, ondorengoak azpimarratuz: makinaren prestaketa, egiaztapenak, bezeroaren pieza, azkenengo onarpena.
 • Esleitutako muntaketen kalitatea ziurtatu ezarritako muntaketen prozesuen jarraipen eta betetzearen bidez eta ezarritako denbora aurreikuspenak betez.
 • Produktuaren hobekuntzan parte hartu, proposamenak iradokiz eta hobekuntza aukerak identifikatuz.

 

ESKATZEN DA:

 • Prestakuntza: Goi mailako zikloa Mekatronikan.
 • Hizkuntzak: Euskara B1 eta Ingelesa B2.
 • Pertsona dinamikoa, komunikatzeko eta bezeroarenganako orientazio gaitasuna duena. Ekimenarekin eta talde-lanerako gaitasunarekin.
 • Bidaiatzeko prestasuna.

 

ESKAINTZEN DA:

 • Garapen profesionala ingurune berritzaile eta nazioartekoan.
 • Diziplina eta kultura anitzeko taldeetan lan egitea.
 • Bezeroa erdigunean duen proiektu baten parte izatea, non pertsonek berebiziko garrantzia duten.
 • Lan-bizitza eta bizitza-pertsonala hobeto uztartu ahal izateko hainbat neurri.

 

 

PURPOSE:

Responsible for the assembly, application of the process, as well as the service provided at Danobat and the customer’s location, following the sequence and standards pertaining to safety, ergonomics, quality, cost and timing.

 

RESPONSIBILITIES:

 • Set the machine in motion at Danobat and the customer’s location, emphasising on the following: machine set-up, verification, customer's part, and final approval.
 • Ensure the quality of the assigned assemblies monitoring and finalising the established assembly process within the timeframe.
 • Participate in product upgrade by identifying improvement options and suggesting proposals.

 

REQUIREMENTS:

 • Education: University education in mechatronics.
 • Languages: Basque level B1 and English level B2.
 • A dynamic person with excellent communication and customer service skills. A self-motivated person who is also a team player.Availability to travel.

 

OFFER:

 • Professional development within an innovative and international environment.
 • Good work environment in a multi-cultural setting.
 • Participation in a customer-centred project where all co-workers play a vital role.
 • Enjoying a work-life balance.

Select region, country and language