Skip to main content

Robotics and applications designer

28 February, 2023

FUNCTIONS

 • Design and technical development of robotics projects applied to the machine tool industry for the aeronautical sector
 • Responsible for the technical completion of the design in cost, time, and quality level required, following the standards of the design methodology for each type or level of design
 • Technical support from the design area to all Danobat functions to achieve the quality, cost, and schedule of the project

 


REQUIREMENTS

 • Education: Engineering Degree or Master's Degree (Industrial or Mechanical Specialty).
 • Languages: English level B2 and Basque B1
 • Experience in robotics development projects and applications will be an asset
 • Knowledge of CREO, CREO-Simulate, CATIA and/or NX CAM will be an asset
 • Dynamic and decisive person, with initiative, with relationships, and teamwork capacity

 


OFFERED

 • Professional development in an innovative and international environment
 • Work in multidisciplinary and multicultural teams
 • Being part of a project with the client at the center and in which people play a vital role

 

 

FUNTZIOAK

 • Aeronautikaren sektorerako makina-erremintaren industriari aplikatutako robotika-proiektuen diseinua eta garapen teknikoa
 • Diseinua teknikoki betetzeaz arduratzea, eskatutako kostuari, epeari eta kalitate-mailari dagokienez, diseinu-mota edo -maila bakoitzerako diseinu-metodologiaren estandarrei jarraituz
 • Diseinuaren esparrutik hasi eta Danobaten funtzio guztietarako euskarri teknikoa ematea, proiektuaren kalitatea, kostua eta epea lortzeko

 

ESKATZEN DA

 • Formazioa: Ingeniaritza Gradua edo Masterra. (Espezialitatea: Industriala edo Mekanika).
 • Hizkuntzak: B2 ingelesa eta B1 euskara
 • Robotika eta aplikazioak garatzeko proiektuetan izandako esperientzia baloratuko da
 • CREO, CREO-Simulate, CATIA eta/edo NX CAM ezagutzak baloratuko dira
 • Pertsona dinamikoa eta erabakitzailea, ekimena duena, harremanetarako eta taldean lan egiteko gaitasuna duena

 

ESKAINTZEN DA

 • Garapen profesionala ingurune berritzaile eta nazioarteko batean
 • Diziplina eta kultura anitzeko taldeetan lan egitea
 • Bezeroa zentroan duen eta pertsonek berebiziko garrantzia duten proiektu baten parte izatea

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

FUNCIONES

 • Diseño y desarrollo técnico de proyectos de robótica aplicados a la industria de la máquina herramienta para el sector aeronáutico
 • Responsabilizarse de la cumplimentación técnica del diseño en coste, plazo y nivel de calidad requeridos, siguiendo los estándares de la metodología de diseño para cada tipo o nivel de diseño
 • Soporte técnico desde el ámbito del diseño a todas las funciones de Danobat para conseguir la calidad, coste y plazo del proyecto

 

REQUISITOS

 • Formación: Ingeniería Grado o Máster. (Especialidad Industrial o Mecánica)
 • Idiomas: Nivel de inglés B2 y euskera B1
 • Se valorará experiencia en proyectos de desarrollo de robótica y aplicaciones
 • Se valorarán conocimientos de CREO, CREO-Simulate, CATIA y/o NX CAM
 • Persona dinámica y resolutiva, con iniciativa, con capacidad de relación y de trabajo en equipo

 

SE OFRECE

 • Desarrollo profesional en un entorno innovador e internacional
 • Trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales
 • Ser parte de un proyecto con el cliente en el centro y en el que las personas juegan un papel vital

 

 

  Select region, country and language