Skip to main content

Service-ko Teknikari Mekanikoa / Service Mechanical Technician

25 August, 2023

MISIOA:

Muntatzeko, aplikatzeko eta Danobaten eta bezeroaren etxean zerbitzua emateko prozesuaren arduradun operatiboa da, prozesuaren sekuentziari eta estandarrei jarraituz, segurtasunari, ergonomiari, kalitateari, kostuari eta epeari dagokienez.

 

ZEREGINAK:

 • Makinak instalatzeaz eta intzidentzia teknikoak konpontzeaz arduratuko da.
 • Mantentze prebentiboa eta berme zerbitzua, bezeroaren formazioaz ere arduratuko da.

 

ESKATZEN DA:

 • Formazioa: Goi mailako zikloa Fabrikazio/Muntaketan edota Ekipo Industrialen Mantenua.
 • Mexikon egonaldia, gutxienez 12 hilabete.
 • Ingelesa ondo menderatzea.
 • Ezagutza: Mekanika, muntaketa, neumatika eta hidraulika.  CNC Siemens hobetsiko da.
 • Esperientzia izatea mantentze zerbitzuan eta makina erremintan. Nazioarteko esperientzia baloratuko da eta baita bezero eta hornitzaileekin esperientzia izatea ere.
 • Bidaiatzeko prestutasuna.

 

ESKAINTZEN DA:

 • Garapen profesionala ingurune berritzaile eta nazioartekoan.
 • Diziplina eta kultura anitzeko taldeetan lan egitea.
 • Bezeroa erdigunean duen proiektu baten parte izatea, non pertsonek berebiziko garrantzia duten.
 • Lan-bizitza eta bizitza-pertsonala hobeto uztartu ahal izateko hainbat neurri.

 

 

PURPOSE:

Responsible for the assembly, application of the process, as well as the service provided at Danobat and the customer’s location, following the sequence and standards pertaining to safety, ergonomics, quality, cost and timing.

 

RESPONSIBILITIES:

 • It will be responsible for the installation of machines at the customer's home and the resolution of technical incidents.
 • Preventive maintenance and warranty service, as well as customer training.

 

REQUIREMENTS:

 • Training: Higher Cycle in Manufacturing / Assembly and / or Maintenance of industrial equipment.
 • Stay in Mexico, minimum of 12 months.
 • Fluent level of English.
 • Knowledge: Mechanics, assembly, pneumatics and hydraulics. Siemens CNC desirable.
 • Experience in maintenance service and / or assembly of machine tools. International experience and experience with customers/suppliers will be valued.
 • Availability to travel.

 

OFFER:

 • Professional development within an innovative and international environment.
 • Good work environment in a multi-cultural setting.
 • Participation in a customer-centred project where all co-workers play a vital role.
 • Enjoying a work-life balance.

Select region, country and language