Pasar al contenido principal

Proiektu Kudeatzailea / Gestor/a proyectos

ZEREGINAK:

 • Bezeroaren beharrak ulertzeaz arduratuko da, kostuen azterketak, prozesuaren azterketa teknikoa eta eskaintzak eginez.
 • Irtenbideak definitzen, sustatzen, saltzen eta kudeatzen parte hartuko du, eta bezeroarekiko solaskide nagusia izango da.
 • Eskaeraren betetze-mailaren buru izango da, eginkizun eta eragile guztiak koordinatuz.

 

ESKATZEN DA:

 • Formazioa: Gradua edo ingeniaritza teknikoa/Goi-mailako ingeniaritza edo Masterra.
 • Hizkuntzak: B2 euskara, C1 ingelesa eta alemana edo frantsesa.
 • Proiektuen kudeaketan esperientzia frogagarria eta/edo ziurtagiriak (PMP, CAPM, masterra, etab.)  izatea baloratuko da.
 • Pertsona dinamikoa, komunikatzeko eta bezeroari orientatzeko gaitasuna duena. Ekimenarekin eta talde-lanerako gaitasunarekin.
 • Bidaiatzeko prestasuna.

 

ESKAINTZEN DA:

 • Garapen profesionala ingurune berritzaile eta nazioartekoan.
 • Diziplina eta kultura anitzeko taldeetan lan egitea.
 • Bezeroa erdigunean duen proiektu baten parte izatea, non pertsonek berebiziko garrantzia duten.
 • Lan-bizitza eta bizitza-pertsonala hobeto uztartu ahal izateko hainbat neurri.

 

 

FUNCIONES:

 • Se responsabilizará de la captación de las necesidades del cliente, realizando los estudios de costes, análisis técnico del proceso y las ofertas.
 • Participará en la definición, promoción, venta y gestión de las soluciones siendo el interlocutor principal con el cliente.
 • Liderará la cumplimentación del pedido, a través de la coordinación de todas las funciones y actores implicados.

 

REQUISITOS:

 • Formación: Grado o Ingeniería Técnica / Ingeniería Superior o Máster.
 • Idiomas: euskara B2, inglés C1 y alemán o francés.
 • Se valorará tener experiencia demostrable y/o certificaciones en el ámbito de la gestión de proyectos (PMP, CAPM, Máster, etc.).
 • Persona dinámica, con capacidad de comunicación y orientación al cliente. Con Iniciativa y trabajo en equipo.
 • Disponibilidad para viajar.

 

SE OFRECE:

 • Desarrollo profesional en un entorno innovador e internacional.
 • Trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
 • Ser parte de un proyecto con el cliente en el centro y en el que las personas juegan un papel vital.

 

Selecciona país e idioma