Skip to main content

Fluid systems engineer

Fluid Systems Engineer

Vacancy: Fluid Systems Engineer

Do you want to contribute to building the most accurate hard turning machines in the world? And are you looking for a permanent job, a long-term perspective and a new challenge? Then we would like to get to know you! We are looking for a Fluid Systems Engineer

 

What are you going to do?

As Fluid Systems Engineer at Hembrug you play an essential role in the design and development of advanced machines and modules. You are responsible for managing fluid schedules, selec/e of sensors/actuators and performing technical feasibility calculations. You will work closely with various internal teams, such asmechanical engineering, electrical engineering and produc/e, to develop technical solutions and solve problems. You will also liaise with suppliers and customers to ensure that the machines and modules sold meet expectations.

Specifically

 • Drawing up (machine) diagrams in Eplan Fluid (hydraulics, pneumatics, cooling water, glycol, etc.);
 •  Drawing up functional descriptions of modules;
 • Performing calculations on sensors, actuators, heat exchangers and motor selection.
 • Managing work processes in Eplan;
 • Supporting mechanical engineers with concept choices;
 • Documenting and sharing knowledge about fluid and mechatronics;
 • Editing 3d models or willing to learn to do so.

 

Who are we looking for?

 • At least an MBO degree and demonstrable HBO working and thinking level with experience in mechanical and/or electrical engineering.
 • Extensive knowledge of hydraulics, pneuma/ek, sensors and actuators.
 • Experience with drawing up schematics, preferably with Eplan (Fluid).
 • Familiarity with ERP systems, preferably Isah, and CAD systems, preferably Solidworks.
 • Preferably basic knowledge of relevant technologies and similar machinery.
 • Command of both Dutch and English language in word and writing.
 • Strong communica/eve skills and ability to work independently.

 

What do we offer?

 • An informal corporate culture;
 • Opportunities for personal development;
 • A competitive salary between €3,500 and €5,000 per month based on 38 hours;
 • 25 vacation days per year and 13 ADV with the possibility to buy 8 extra vacation days.
  purchase;
 • A profit sharing scheme of up to 10% of annual salary;
 • Travel allowance of €0.21 per kilometer or full reimbursement for public transportwith a maximum of 225 km (round trip);
 • Participation in the bicycle plan;
 • Opportunities for personal and professional growth through courses and training;
 • Growth opportunities and room to fully master the func/e;
 • An informal and collegial working environment with room for personal input;
 • Application of the terms of employment of the Collective Labor Agreement Metaal en Techniek Kleinmetaal.

 

Interested in this positioning and joing the Hembrug team? Apply now by sending your CV and motivation to hr@hembrug.com.  

Fluid Systems Engineer

Vacature: Fluid Systems Engineer

Wil jij bijdragen aan de bouw van de meest nauwkeurigste harddraaimachines ter wereld? En ben jij op zoek naar een vaste baan, een lange termijn perspectief en een nieuwe uitdaging? Dan leren wij jou graag kennen! Wij zoeken namelijk een Fluid Systems Engineer


Wat ga je doen?
Als Fluid Sytems Engineer bij Hembrug speel je een essentiële rol in het ontwerpen en ontwikkelen
van geavanceerde machines en modules. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van
vloeistofschema’s, selectie van sensoren/actuatoren en het uitvoeren van technische
haalbaarheidsberekeningen. Je werkt nauw samen met verschillende interne teams, zoals
mechanical engineering, electrical engineering en productie, om technische oplossingen te
ontwikkelen en problemen op te lossen. Daarnaast houd je contact met leveranciers en klanten om
ervoor te zorgen dat de verkochte machines en modules voldoen aan de verwachtingen.
Samengevat:

 • Opstellen (machine)schema’s in Eplan Fluid (hydrauliek, pneumatiek, koelwater, glycol, etc.);
 • Opstellen functionele omschrijving van modules;
 • Uitvoeren van berekeningen aan sensoren, actuatoren, warmtewisselaars en motorkeuze
 • Beheren van werkprocessen in Eplan;
 • Ondersteunen mechanical engineers met conceptkeuzes;
 • Documenteren en delen van kennis m.b.t. fluid en mechatronica;
 • Opzetten 3D modellen of bereid zijn dit te leren

 

Jouw profiel

 • Minimaal een MBO-diploma en aantoonbaar een HBO werk- en denkniveau met ervaring inde werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek.
 • Uitgebreide kennis van hydrauliek, pneumatiek, sensoren en actuatoren.
 • Ervaring met het opstellen van schema’s, bij voorkeur met Eplan (Fluid).
 • Bekendheid met ERP-systemen, bij voorkeur Isah, en CAD-systemen, bij voorkeur Solidworks.
 • Bij voorkeur basiskennis van relevante technologieën en vergelijkbare machines.
 • Beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift.
 • Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om zelfstandig te werken.

 

Wat bieden wij?

 • Een informele bedrijfscultuur;
 • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een competitieve salaris tussen €3.500 en €5.000 per maand op basis van 38 uur;
 • 25 vakantiedagen per jaar en 13 ADV met de mogelijkheid om 8 extra vakantiedagen te
  kopen;
 • Een winstdelingsregeling tot 10% van het jaarlijkse salaris;
 • Reiskostenvergoeding van €0,21 per kilometer of volledige vergoeding voor openbaar vervoer
  met een maximum van 225 km (retour);
 • Deelname aan het fietsenplan; Kansen voor persoonlijke en professionele groei via cursussen en trainingen;
 • Groeimogelijkheden en ruimte om de functie volledig te beheersen;
 • Een informele en collegiale werkomgeving met ruimte voor persoonlijke inbreng;
 • Toepassing van de arbeidsvoorwaarden van de CAO Metaal en Techniek Kleinmetaal.

Interesse en wil jij graag het Hembrug team komen versterken? Solliciteer dan nu direct door je CV en motivatie te sturen naar hr@hembrug.com.  

Select region, country and language